Pracuj z nami

Account Manager/Opiekun Klienta Cloud + Security

Miejsce pracycała Polska 


Zadania:

 1. Przygotowywanie ofert dla Klientów w zakresie następujących rozwiązań:
   
  • Chmura obliczeniowa IaaS, PaaS, SaaS
  • Microsoft 365
  • Acronis Cyber Protect Cloud
  • Rozwiązania bezpieczeństwa oparte o portfolio Fortinet
  • Rozwiązania Backup i DR
  • Usługi projektowanie, wdrażania, audytu rozwiązań chmury publicznej prywatnej oraz bezpieczeństwa danych
 2. Zarządzanie Umowami z Klientami. Pilnowanie poprawności zapisów Umów i ich zgodności ze stanem faktycznym
 3. Utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami w zakresie bieżącej obsługi posiadanych przez niż rozwiązań/usług w tym m.in.:
 4. Nadzór nad terminowością odnowień kontraktów serwisowych

  • Przygotowywanie rekomendacji rozbudowy/wymiany rozwiązań
  • Utrzymywanie relacje z dostawcami i producentami oferowanych rozwiązań.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy przy obsłudze i pozyskiwaniu Klientów
 2. Wiedza techniczna wystarczająca do zrozumienia produktów oraz do samodzielnego przygotowywania ofert dla Klientów bazując na opisach produktów z zakresu chmury obliczeniowej w tym różnić między usługami IaaS, PaaS, SaaS
 3. Wiedza techniczna wystarczająca do zrozumienia produktów oraz do samodzielnego przygotowywania ofert dla Klientów z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 4. Doświadczenie w przygotowywaniu obsłudze Umów i pracy z systemami CRM.

Co oferujemy:

 1. Prace w przyjemnej atmosferze bez korporacyjnych procedur i standardów
 2. Dużą swobodę w wyborze sposób i narzędzi pracy
 3. Możliwość całkowitej pracy zdalnej
 4. Brak sztywnych godzin pracy i rozliczenie za efekty
 5. Dowolną formę zatrudnienia (do wyboru)
 6. Udział w zyskach ze pozyskanych Klientów
 7. Szkolenia z zakresu oferowanych technologii zarówno sprzedażowe jak i techniczne
 8. Możliwość współpracy z jednym z najlepszych zespołów technicznych w Polsce


Chcesz aplikować na to stanowisko?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: [email protected]  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ENTEO sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest ENTEO sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155/328 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 


ERP | CRM | DMS | Enova365 | Aplikacje Dedykowane | Analiza Systemowa | Projektowanie Procesów | Zarządzanie Projektami.

Systemy ERP, CRM, DMS, System Enova365, Aplikacje Dedykowane, Analiza Systemowa, Projektowanie Procesów, Zarządzanie Projektami.

NG Firewall | WAF | Antyspam | NG Endpoint | SIEM | Wirtualizacja | Przechowywanie Danych Sieci LAN Data Center, WLAN | Kopie zapasowe i DR | Audyt Bezpieczeństwa

NG Firewall, Waf, Antyspam, NG Endpoint Siem, Wirtualizacja, Przechowywanie Danych, Sieci LAN, Data Center, WLAN, Audyt Bezpieczeństwa

Chmura prywata | Chmura publiczna
IaaS | PaaS | SaaS | BaaS | DRaaS | Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej

Infrastruktura w modelu Cloud.
IAAS, PAAS, SAAS, BAAS i DRAAS, Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej