Dnia 26.01.2024 r. opublikowano wersję enova365 oznaczoną numerem 2401.1.2.
Aktualizacja zawiera zmiany związane z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi na rok 2024 w obszarach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość.

Najistotniejsze modyfikacje w wersji 2401.1.2:

Moduł Handel: 

  • KSeF Dodaliśmy nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.  
  • KSeF Dodaliśmy możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. 

Moduł Kadry Płace:

  • Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. 
  • Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23′ KP. 

Moduł Księgowość: 

  • Deklaracja CIT-8 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowaliśmy również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. 
  • Deklaracja CIT-8E Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4).  
  • Deklaracja CIT-8ST W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1). 
  • Deklaracja CIT-RB Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2.  
  • Deklaracje PIT Dostosowaliśmy formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. 
  • Deklaracje VAT Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok.  

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat. 

ENTEO - specjaliści od cyfryzacji, systemu ERP enova365 i bezpieczeństwa IT 

GRUPE ENTEO tworzy zespół profesjonalistów, który:  wdraża dedykowane systemy zarządzania klasy ERP; dostarcza i integruje bezpieczną i wydajną infrastrukturę IT zgodną z wymogami RODO czy ISO27001 ;dostarcza szybką i bezpieczna chmurę obliczeniową zbudowaną w Polsce przez polskich inżynierów, przygotowuje strategie IT, przeprowadza transformacje cyfrowe, projektuje procesy


To również może Cię zainteresować: 


ERP | CRM | DMS | Enova365 | Aplikacje Dedykowane | Analiza Systemowa | Projektowanie Procesów | Zarządzanie Projektami.

Systemy ERP, CRM, DMS, System Enova365, Aplikacje Dedykowane, Analiza Systemowa, Projektowanie Procesów, Zarządzanie Projektami.

NG Firewall | WAF | Antyspam | NG Endpoint | SIEM | Wirtualizacja | Przechowywanie Danych Sieci LAN Data Center, WLAN | Kopie zapasowe i DR | Audyt Bezpieczeństwa

NG Firewall, Waf, Antyspam, NG Endpoint Siem, Wirtualizacja, Przechowywanie Danych, Sieci LAN, Data Center, WLAN, Audyt Bezpieczeństwa

Chmura prywata | Chmura publiczna
IaaS | PaaS | SaaS | BaaS | DRaaS | Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej

Infrastruktura w modelu Cloud.
IAAS, PAAS, SAAS, BAAS i DRAAS, Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej