Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Administrator danych

Administratorem danych jest Enteo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Toruńska 155/328 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000421983 zwaną dalej Spółką.

§ 2

Cel zbierania danych

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Spółki w postaci komunikacji z Klientami,  marketingu produktów i usług Spółki.

Spółka może  przetwarzane w celu:

 • komunikacji z Klientami, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez nich przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail itp.
 • podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o ofertę), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy. W przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o zgodę – do czasu jej cofnięcia,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie faktur).
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 • wysyłki newslettera, w tym informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach, organizowanych darmowych webinariach itp.

§ 3

Okres przechowywania

 • Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, ustania celu biznesowego lub  przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

§ 4

Przekazywanie danych

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane: obsłudze hostingowej, czy też podmiotowi obsługującemu Spółkę w kwestiach IT, podmiotom oferującym usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podmiotom obsługującym korespondencję w tym poczta (kurierzy), podmiotom świadczącym usługi newslettera, podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki w tym obsługi naszych Klientów i potencjalnych klientów.

Spółka dąży do nie przekazywania danych poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jest to niezbędne przekazanie danych poza EOG, następuje w oparciu o zgodę Klienta, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO.

§ 5

Prawa właściciela danych

W związku z RODO, właścicielom danych przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,

Wysyłka newslettera  (zgodnie  z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wymaga zgody, którą można w każdej chwili cofnąć wysyłając prośbę w tym zakresie.

W sytuacji podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z obowiązującym prawem, właścicielowi danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO

§ 7

Polityka plików cookies

Technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony stosowane przez Spółkę:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
 • Strony Spółki nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

ERP | CRM | DMS | Enova365 | Aplikacje Dedykowane | Analiza Systemowa | Projektowanie Procesów | Zarządzanie Projektami.

Systemy ERP, CRM, DMS, System Enova365, Aplikacje Dedykowane, Analiza Systemowa, Projektowanie Procesów, Zarządzanie Projektami.

NG Firewall | WAF | Antyspam | NG Endpoint | SIEM | Wirtualizacja | Przechowywanie Danych Sieci LAN Data Center, WLAN | Kopie zapasowe i DR | Audyt Bezpieczeństwa

NG Firewall, Waf, Antyspam, NG Endpoint Siem, Wirtualizacja, Przechowywanie Danych, Sieci LAN, Data Center, WLAN, Audyt Bezpieczeństwa

Chmura prywata | Chmura publiczna
IaaS | PaaS | SaaS | BaaS | DRaaS | Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej

Infrastruktura w modelu Cloud.
IAAS, PAAS, SAAS, BAAS i DRAAS, Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej