Rzeczywistość w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy narzuca reorganizację procesów i zmianę ich zarządzania dostosowaną do modelu pracy zdalnej.

W jaki sposób zaprogramować organizm jakim jest nasza firma, aby zachować produktywność pracy, nie stracić jakości oferowanych usług czy produktów i ustrzec się przed zarządczym chaosem?

Analiza stanu faktycznego
Zanim zapadnie decyzja o implementacji nowych rozwiązań, warto ocenić stan faktyczny naszego przedsiębiorstwa. Stworzenie check listy z zakresu posiadanych narzędzi pomoże nam zweryfikować skalę zapotrzebowania na innowacje.

Analizę warto skategoryzować dla przykładu według:

Zasobów personalnych oraz procesowych/workflow:

 • Czy masz pełną zastępowalność pracowników?
 • Czy Twoja firma może pracować w niepełnym składzie osobowym?
 • Czy procesy w Twojej firmie są dostosowane do pracy zdalnej?
 • Czy pracownicy mogą korzystać w domu ze skrzynki pocztowej, systemów CRM, ERP i obiegu dokumentów?
 • Czy Twoja firma ma wdrożone rozwiązania pracy grupowej i komunikacji wewnętrznej?

Dostępności sprzętu IT i aplikacji / systemów ERP:

 • Czy posiadasz wystarczająca liczbę laptopów i telefonów dla pracowników?
 • Czy Twoje firmowe środowisko IT (aplikacje, systemy ERP, urządzenia) jest dostosowane do takiej pracy?
 • Czy Twoja firmowa infrastruktura jest gotowa na obciążenia związane z dodatkowymi systemami pracy zdalnej?

Bezpieczeństwa IT:

 • Czy pracownicy korzystają połączenia VPN w domu?
 • Czy pracownicy posiadają łącza z wystarczającym transferem do pracy zdalnej?
 • Czy masz wystarczającą liczbę licencji zdalnego pulpitu?
 • Czy Twoja firma ma wdrożoną strategię tworzenia kopii bezpieczeństwa?
 • Czy Twoja firma jest w stanie odtworzyć kopie bezpieczeństwa?
 • Czy Twój dział IT jest zabezpieczony na wypadek nieobecności jego kluczowych członków?
 • Czy w razie potrzeby możesz skorzystać z outsourcingu IT?


Odpowiedz na powyższe pytania pozwoli na ocenę zapotrzebowania organizacji w zakresie systemowym (aplikacje do pracy zespołowej, systemy ERP dostępne w chmurze lub poprzez urządzenia mobilne) i/lub sprzętowym (zabezpieczenia, terminale lub wirtualne desktopy lub migracja infrastruktury do chmury obliczeniowej), a także pozwoli na wdrożenie innych, nowych procesów zarządczych dostosowanych do rzeczywistości home office.

Michał Kaźmierczyk

CTO w Grupie Enteo/ Certyfikowany instruktor w Arrow ESC/ Dziennikarz w IT Professional/ Autor projektu cloudpoint.pl 

Praktyk, trener i pasjonat wysokiej klasy rozwiązań informatycznych związanych z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa sieci i infrastruktury IT, technologii wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.
Jako lider techniczny nadzoruje, projektuje i bierze udział w procesie integracji projektów z różnych dziedzin, takich jak cyberbezpieczeństwo, chmura, wirtualizacja i sieci.  

Jako certyfikowany instruktor Vmware prowadzi profesjonalne kursy Vmware z NSX i Data Center Virtualization Tracks.  


To również może Cię zainteresować: 


ERP | CRM | DMS | Enova365 | Aplikacje Dedykowane | Analiza Systemowa | Projektowanie Procesów | Zarządzanie Projektami.

Systemy ERP, CRM, DMS, System Enova365, Aplikacje Dedykowane, Analiza Systemowa, Projektowanie Procesów, Zarządzanie Projektami.

NG Firewall | WAF | Antyspam | NG Endpoint | SIEM | Wirtualizacja | Przechowywanie Danych Sieci LAN Data Center, WLAN | Kopie zapasowe i DR | Audyt Bezpieczeństwa

NG Firewall, Waf, Antyspam, NG Endpoint Siem, Wirtualizacja, Przechowywanie Danych, Sieci LAN, Data Center, WLAN, Audyt Bezpieczeństwa

Chmura prywata | Chmura publiczna
IaaS | PaaS | SaaS | BaaS | DRaaS | Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej

Infrastruktura w modelu Cloud.
IAAS, PAAS, SAAS, BAAS i DRAAS, Systemy bezpieczeństwa dedykowane dla chmury obliczeniowej